Kolekcjonowanie

. Przyczyny powstawania dziury ozonowej: stosowanie dezodorantów, które zawierają freon, a także lodówki i sprzty chłonicze. Mechanizm powstawania" dziury ozonowej" Problem pojawił się gdy zaczęto używać związku CCl2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i.Katalog produktów firmy' Grados' Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierska 26. Wyszukiwanie dla hasła: dziura ozonowa, skutki i przyczyny powstawania sposoby.Dziura ozonowa-serwis o ekologii i ochronie środowiska oparty o materiały z lekcji. Chemii atmosfery i wyjaśnienie tajemnicy powstawania dziury ozonowej. Mało ścieżek rowerowych, co jest jedną z przyczyn takiego obrotu sprawy.. Bierze udział w powstawaniu smogu fotochemicznego oraz kwaśnego. Jest ono również przyczyną przyśpieszonego procesu starzenia skóry, powstawania. Dziura ozonowa ma też wpływ na liczebność gatunków roślin na Ziemi.3) Niszczenie ozonu przez freony. Powstawanie dziury ozonowej. „ Dziura ozonowa– przyczyny i następstwa” Tomasz Gierczyk, Jan Niedzielski. Str. 78-92. Freony jako źródło powstawania dziury ozonowej. Ozon stratosferyczny powstaje w. Przyczyny tworzenia się dziury ozonowej nad Antarktydą: I grupa– Przyczyny powstawania dziury ozonowej. ➢ ii grupa– Skutki powstawania dziury ozonowej. ➢ iii grupa– Sposoby zapobiegania niszczeniu warstwy.Przyczyny Powstawania Dziury Ozonowej. Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego słońca z cząsteczkami.Analizuje przyczyny powstawania smogu 1: Wpływ transportu na lokalną przyrodę. Wymienia skutki dziury ozonowej wykonuje plakat pt. " Jak zmniejszyć dziurę.To są podstawy typu: wymień przyczyny powstania dziury ozonowej czy globalnego ocieplenia. Albo sposoby przechowywania odpadów z elektrowni atomowych. No.Przyczyny powstawania dziury ozonowej: v Dziurę ozonową wywołuje przede wszystkim rozpylanie aerozolowe i freony stosowane w urządzeniach chłodniczych.2. Freony jako źródło powstawania dziury ozonowej. Powstanie dziury ozonowej, co (wg tej hipotezy) było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.Strefa ozonowa znajduje się w stratosferze, około 10-50 km powyżej poziomu morza. Przyczyny powstawania pigmentacji nie są dokładnie poznane,. Przyczyny: pożary, wycinanie lasów tropikalnych, wydzielanie się metanu na. dziura ozonowa: 1) Mechanizm powstawania dziury ozonowej:Stwierdzono, że głównym powodem powstania dziury ozonowej jest nadmierne używanie i. Większych ilościach mogło być główną przyczyną omawianej katastrofy. Kwaśne deszcze-przyczyny i skutki ich powstawania Mechanizm powstawania" dziury ozonowej" i jej skutki-oddziaływanie. Ulapoz. Waw. Pl/praca-dz6. Htm.Przyczyny wzrostu jego ilości w atmosferze to między innymi spalanie paliw. mechanizm powstawania dziury ozonowej. Problem pojawił się gdy zaczęto używać.Tematy plakatów: Na czym polega zjawisko„ Dziury ozonowej”; Przyczyny powstawania„ dziury ozonowej” Skutki zjawiska„ dziury ozonowej”

44. Podaj przyczyny powstania dziury ozonowej. Wysoko w atmosferze wokół Ziemi rozciąga się pas gazu zwanego ozonem. Jest on utrzymywany przez błyskawice i.Skutkiem powiększania się" dziury ozonowej" jest przede wszystkim wzrost. Przyczyny powstawania tych chorób są bardzo zróżnicowane, ale ich skutki zawsze.Przyczyną zmiany właściwości chemicznych są gazy (tlenek i dwutlenek węgla. Do powstawania dziury ozonowej przyczynia się głównie nadmiar freonów.
A) dziura ozonowa (skutki powstawania) b) efekt cieplarniany (przyczyny i skutki) c) kwaśne deszcze. Środowisko a zdrowie-informacje dotyczące wpływu. Przyczyną ich tworzenia się jest głównie działalność człowieka i tylko on może. Takie dziury w powłoce ozonowej, powstają zarówno nad Antarktydą.
Wyjaśnić co to jest dziura ozonowa określić przyczyny powstawania i skutki dziury ozonowej wyjaśnić co jest powodem zanieczyszczenia wód i powietrza.Temat lekcji: Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Skutkiem powstawania dziury ozonowej jest zwiększenie ilości promieniowania.Powstawały one m. In. w wyniku wybuchów wulkanów, pożarów lasów i stepów. Na stan ozonosfery i może być jedną z przyczyn powstania dziury ozonowej.. Jest to bardzo ciekawa strona ale mi akurat jest potrzebna wiadomość" Jak zapobiegać powstawaniu dziury ozonowej". Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt.Charakteryzuje lokalne przyczyny zanieczyszczenia gleby. • opisuje sposoby oczyszczania ścieków. Objaśnia mechanizm powstawania dziury ozonowej. przyczyny i skutki powstawania. dziury ozonowej oraz kwaŚnych deszczÓw. Dziura ozonowa. w atmosferze ziemskiej w stratosferze znajduje się.Uczniowie korzystając z Internetu dokonują selekcji materiału, próbują wyodrębnić bezpośrednie przyczyny powstawania dziury ozonowej, efektu cieplarnianego.Wymienia skutki powstawania dziury ozonowej. · Wyjaśnia pojęcie alotropii na przykładzie ozonu. · Podaje przyczyny powstawania dziury ozonowej.
Rozumie znaczenie warstwy ozonowej, przyczyny powstania dziury ozonowej, efektu cieplarnianego. Wykonuje obliczenia masy lub objętości z wykorzystaniem. Przyczyny powstawania: Promieniowanie zwrotne jest główną przyczyną występowania. Które dodatkowo powodują powstawanie dziury ozonowej. są to ważne gazy.
Znać odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania. · Znać przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego.Kompletnego-3) wyjaśnij przyczyny zwiększenia efektu cieplarnianego na Ziemi. i skutki„ dziury ozonowej" iii 4)-podaje przyczyny i skutki„ efektu cieplarnianego. 6. 6 Ćwiczenie 6. 6: Co przyczynia się do powstawania efektu.-rozumie znaczenie warstwy ozonowej, przyczyny powstania dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów. Ocena celująca:Analizuje przyczyny i skutki powstania dziury ozonowej nad Antarktydą. Kartkówka-obszary okołobiegunowe: środowisko. Azja: Warunki naturalne.Zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego. Zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania.Opisuje przyczyny powstania społeczeństwa młodego i starego w nawiązaniu do faz rozwoju demograficznego. Opisuje proces powstawania dziury ozonowej i.Wymienić odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody. Podać przyczyny i skutki powstawania efektu cieplarnianego, kwaśnych desz-czów i dziury ozonowej.Jest to 50% ubytek o3 w powłoce ozonowej, głównym powodem powstawania dziury jest emisja przez człowieka do. Dziura ozonowa nad Antarktydą (zdjęcia z roku 2006). Przyczyny: wycinania lasów deszczowych, spalania paliw kopalnych w.

File Format: pdf/Adobe Acrobat5. Rozumie znaczenie warstwy ozonowej, przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego; 6. Oblicza masy cząsteczkowe pierwiastków i związków.

-rozumie znaczenie warstwy ozonowej, przyczyny powstania dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów. Ocena celująca:

Opisuje na czym polega powstawanie dziury ozonowej. Rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych. • zmian klimatu (ocieplenia globalnego) i. Zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego. « zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania. Dziura ozonowa– „ ubytek w ozonosferze powstały w wyniku działania niektórych gazów. Niektóre z nich przyczyniają się do powstawania dziury ozonowej” dziura ozonowa. 1. Pojęcie. 2. Przyczyny: Freony-lodówki, aerozole. File Format: pdf/Adobe AcrobatWyjaśnić przyczyny i skutki problemów środowiskowych występujących na kuli. Ozonowej. Historia powstawania dziur ozonowych. Globalne konsekwencje.UczeÅ „ wie, co to jest dziura ozonowa; wymieni czynniki zanieczyszczajÄ… ce powietrze; poda przyczyny powstawania kwaÅ › nych opadów; wyjaÅ › ni.Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed